Samenwerking met ouders

Met ouders (of verzorgers) werken we graag als gelijkwaardige partners samen aan de (talent)ontwikkeling van hun kind, op school, thuis en in de vrije tijd.

We houden elkaar goed op de hoogte van hoe het thuis en op school gaat en kijken samen naar de beste ontwikkelingsstappen.
 

Nieuw op school? Dan is er natuurlijk een uitgebreid intakegesprek.

We informeren ouders via nieuwsbrieven over schoolbrede zaken. Alle verdere contact rondom de eigen zoon/dochter gaat via de coach.

 

Open dag en ouderavonden