Sterk in beweging!

Motorische vaardigheden verbeteren, omgaan met winst en verlies, zelfstandig en samen aan de slag, afspraken nakomen: dit zijn doelen waaraan we werken via ons bewegingsonderwijs. Uitgangspunt is: bewegen is voor iedereen!
 

Naast de bewegingslessen is er pauzesport en organiseren we een divers naschools aanbod met allerlei clinics en aandacht voor zwemvaardigheid. We doen mee met sporttoernooien. En we bieden desgewenst motorische remedial teaching, psychomotorische therapie en individuele begeleiding. We maken gebruik van een motorische test die Hogeschool Arnhem Nijmegen ontwikkelde.
 

We werken voor ons sport- (en cultuur)aanbod samen met Special Heroes en de buurtsportcoach van gemeente Nijmegen maken we leerlingen zo bewust van een gezonde(re) leeftstijl.

 


Aventurijn

Hatertseweg 400
6533 GV Nijmegen
Tel: 088 - 779 59 20

Mail: aventurijn@aloysiusstichting.nl