Gespecialiseerd team

Naast leerkrachten bestaat ons team ook uit onder anderen pedagogisch medewerkers, stagecoördinatoren, orthopedagogen, psychologen en maatschappelijk werkers. Wij voelen ons samen verantwoordelijk voor al onze leerlingen en gaan uit van ieders kracht en mogelijkheden.

We blijven als team zelf ook continu leren. Zo is ons team geschoold in traumasensitief lesgeven. Tijdens intervisie bespreken we ons dagelijks werk en leren van elkaar.

 


Aventurijn

Hatertseweg 400
6533 GV Nijmegen
Tel: 088 - 779 59 20

Mail: aventurijn@aloysiusstichting.nl