Het team

Naast coaches bestaat ons team ook uit onder andere vakexperts, pedagogisch medewerkers, stagecoördinatoren, orthopedagogen, intern begeleiders en onderwijs ondersteunend personeel. Wij voelen ons samen verantwoordelijk voor al onze leerlingen en gaan uit van ieders kracht en mogelijkheden.

We blijven als team zelf ook continu leren. Zo is ons team geschoold in traumasensitief lesgeven, de-escalerend werken en didactisch coachen. Tijdens beeldbegeleiding en intervisie bespreken we ons dagelijks werk en leren van elkaar.