Passend onderwijs

Jongeren komen bij ons op school omdat het voortgezet speciaal onderwijs op dit moment het best passend is voor hun ontwikkeling. Dat kan ook tijdelijk zijn. We kijken regelmatig of een jongere mogelijk (weer) kan instromen in het regulier onderwijs. Maken jongeren hun schooltijd af bij Aventurijn, dan gaan zij daarna aan de slag in een baan, of in regulier vervolgonderwijs.
 

Wij werken samen met andere scholen in Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen en omgeving.