Onze partners

We werken samen met partners in onderwijs, berdrijven en jeugdhulp & zorg.

 

●Dr. Leo Kannerhuis

● Stichting Entréa

● Andere scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs

● ROC Nijmegen

● Raad van de Kinderbescherming

● Algemeen Meldpunt Kindermishandeling

● Politie

● Jeugdzorg

● Jeugdreclassering

● Pro Persona / Karakter

● UWV

● Leerplicht / Gemeentes

● JJI Het Kwartier

● VSO Park Neerbosch

● Pluryn

● MEE

● Iriszorg

● Stagebedrijven

● Samenwerkingsverband Nijmegen

● Andere Samenwerkingsverbanden

● De onderwijsinspectie

● Jeugdcoaches

● TVN zorgt

● J72

● BNI

● Stichting Agora

● Mutsaersstichting