Uw kind aanmelden

Voor aanmelding bij onze school, neem je eerst contact op met de intakefunctionaris. De intakefunctionaris kijkt of er een passende ondersteuning geboden kan worden of dat een andere vorm van onderwijs misschien beter past. We gebruiken hiervoor jouw informatie.

Als we denken dat de leerling op Aventurijn of Park Neerbosch (collega school in Nijmegen) past, dan beginnen we met de aanmeldprocedure. Dat betekent dat we een aanmeldpakket toesturen. Een aanmelding komt tot stand als de administratie het aanmeldfomulier ontvangt: volledig ondertekend en met alle nodige informatie. Het intaketeam beslist dan binnen 6 weken over de toelating van de leerling. Deze periode kan de school één keer verlengen met 4 weken.

Voor plaatsing op onze school is een Toelaatbaarheids Verklaring (TLV) nodig. Het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen geeft deze af. De ingestuurde documenten maken een onderbouwde aanvraag van een TLV mogelijk. Het Samenwerkingsverband beslist of het een TLV afgeeft. Deze verklaring geldt tenminste voor één schooljaar. Daarna moet het intaketeam opnieuw aantonen of plaatsing nog steeds nodig is.

 

Ondersteuning voor ouders

De Centrale Intake ondersteunt en adviseert ouders. Een afspraak met de Centrale Intake kun je tussen 9.00-16.00 uur maken via tel. 088 779 59 20. Mailen kan ook naar intake.nijmegen@aloysiusstichting.nl

 

Geen toelaatbaarheidsverklaring nodig?

Jongeren van de Jongerenkliniek van het Dr. Leo Kannerhuis laten we automatisch toe op onze school. Zij hebben geen toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

 


Aventurijn

Hatertseweg 400
6533 GV Nijmegen
Tel: 088 - 779 59 20

Mail: aventurijn@aloysiusstichting.nl