Een klacht?

Zijn er vragen of zijn ouders het niet eens met de gang van zaken, dan kunnen zij natuurlijk terecht bij de leerkracht van hun kind. Ook de directeur heeft een luisterend oor en gaat graag met ouders in gesprek.
 

Lost dit onvoldoende op? Dan kunnen ouders terecht bij één van onze vertrouwenspersonen Chris Woerden (06 22 723 603) of Wim Pietersma (06 51040539) of kunnen een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur.

 


Aventurijn

Hatertseweg 400
6533 GV Nijmegen
Tel: 088 - 779 59 20

Mail: aventurijn@aloysiusstichting.nl