Een klacht?

Soms gebeurt er iets op school waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn. Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen voorkomen. Denk hierbij aan pesten, agressie, seksuele intimidatie, geweld, racisme of discriminatie. Als er ‘iets’ is, bieden onze leerkrachten een luisterend oor. Ook oud-leerlingen die ongewenste omgangsvormen hebben ervaren nodigen wij uit om hun verhaal met ons te delen.

 

Zijn er vragen of zijn ouders het niet eens met de gang van zaken, dan kunnen zij natuurlijk terecht bij de leerkracht van hun kind. Ook de directeur heeft een luisterend oor en gaat graag met ouders in gesprek.
 

Lost dit onvoldoende op?
Ouders kunnen ook terecht bij één van onze externe vertrouwenspersonen (klik) of een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur.

 


Aventurijn

Hatertseweg 400
6533 GV Nijmegen
Tel: 024 3446989

Mail: aventurijn@aloysiusstichting.nl