Een klacht?

Soms gebeurt er iets op school waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn. Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen voorkomen. Denk hierbij aan pesten, agressie, seksuele intimidatie, geweld, racisme of discriminatie. Als er ‘iets’ is, bieden onze leerkrachten een luisterend oor. Ook oud-leerlingen die ongewenste omgangsvormen hebben ervaren nodigen wij uit om hun verhaal met ons te delen.

 

Zijn er vragen of zijn ouders het niet eens met de gang van zaken, dan kunnen zij natuurlijk terecht bij de coach van hun kind. Ook de directeur heeft een luisterend oor en gaat graag met ouders in gesprek. Ouders kunnen ook terecht bij één van onze interne vertrouwenspersonen Angelo Vloet en/of Kyra van der Gang te bereiken via het mail adres: vertrouwenspersoon.aventurijn.nijmegen@aloysiusstichting.nl 

 

Lost dit onvoldoende op?

Mocht dit niet afdoende zijn dan bestaat er ook nog de mogelijkheid om contact op te nemen met onze externe vertrouwenspersonen (klik) of een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur.