Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Onderwijs ĎAnders Organiserení bij Aventurijn

15 juli 2022

Het onderwijs ‘anders organiseren’ op Aventurijn Nijmegen is een feit. Vanaf het nieuwe schooljaar gaat het team van Aventurijn Nijmegen het nieuwe onderwijsconcept in praktijk brengen. Met als doel om beter aan te sluiten bij wat onze jongeren nodig hebben om zich te ontwikkelen tot prettige, nieuwsgierige, ondernemende burgers.

 

Trots op het team

Allereerst ben ik ontzettend trots op het Aventurijn team. Het heeft laten zien dat je in 8 maanden tijd een heel ander onderwijsconcept kunt realiseren. Ook dank aan de Aloysius Stichting die onze ontwikkeling toejuicht en ondersteunt op verschillende gebieden. Veranderingen kunnen dus snel gaan, ook in het onderwijs. Het team heeft zoals Jan Rotmans schreef: de chaos omarmt, veerkracht en lef getoond. Dit maakt alles mogelijk!

Onderstaand motto en visie zijn uitgangspunt geweest om ons onderwijs te gaan concretiseren.
 

Aventurijn staat voor jouw persoonlijke ontwikkeling en het vinden van jouw plekje in de maatschappij!!! Welke uitdaging ga jij aan?

 

 • Gelijke kansen aan jongeren bieden door ze ongelijk te behandelen
 • Meer maatwerk mogelijk maken
 • Sterkere relatie met onze leerlingen en ouders/verzorgers opbouwen
 • Meer leren door doen mogelijk te maken
 • De motivatie verhogen
 • Het leven te leren: wat heb je nodig op persoonlijk en sociaal gebied
 • Bredere mogelijkheden voor uitstroom mogelijk maken
 • Meer de buitenwereld naar binnen halen en wij meer naar buiten
 • Meer teamwerk mogelijk maken
 • School als ontmoeting – en verbindingsplaats

 

Vanaf 29 augustus, de start van een nieuw schooljaar, ziet een dag er als volgt uit:

 

Wat is dan een unit

 • Een groep van rond de 30 jongeren die heterogeen is samengesteld (leeftijd, sociale achtergrond, niveau, ondersteuningsvraag)
 • 4/5 mentoren/coaches per unit zijn samen verantwoordelijk voor de jongeren in hun unit
 • Mentoren/coach zijn persoonlijke coach van 8 -10 jongeren
 • Naast het begeleiden van de jongeren zijn de leraren ook vakexpert voor alle jongeren van Aventurijn
 • OOP is ook onderdeel van een unit
 • Een unit is dus eigenlijk een grote familie

 

Verdere invullingen

 • Geen zoemer meer
 • Programma/aanbod in weekschema waarop jongeren digitaal kunnen intekenen. Soms verplicht vaak op motivatie
 • Stages blijven bestaan, dus in de praktijk zijn nooit alle jongeren op de unit aanwezig
 • Uitstroomrichtingen zijn vmbo b/k, mbo 1 (alle richtingen) arbeid en begeleid werk
 • Workshops door externen, ouders, bedrijven
 • Samenwerking met de buurt

 

Alle collega’s zijn deze week bezig om samen de units in te richten, het introductieprogramma op te stellen en de jongerenverdeling over de mentoren/coaches te maken. Kortom een echte klusweek, die veel energie oplevert.

 

Fantastische prestatie

Naast het vernieuwen van het onderwijsconcept loopt er nog een traject met de gemeente Nijmegen over het renoveren van ons gebouw en gaan er 5 nieuwe collega’s starten. Het team heeft een fantastische prestatie geleverd en wat heb ik genoten van mijn eerste jaar als directeur van deze club.

 

En nu nooit meer zeggen dat het onderwijs niet anders kan!

Groet en ik wens iedereen een fijne vakantie!

Stephan Haukes

 Nieuwsarchief