Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Onderwijs ĎAnders Organiserení

27 januari 2022

Het team van Aventurijn Nijmegen heeft de ambitie om het onderwijs anders vorm te gaan geven. Nieuwsgierigheid, plezier en vertrouwen zijn de kernwaarden. Een projectgroep is in het leven geroepen om aan de slag gaat met dit onderwijsconcept en gaat dit concreet uitwerken voor de praktijk.

21e eeuwse leren
Ter inspiratie hebben we met hele team de film “Expeditie Agora” gekeken. Onze inspiratie- en uitgangspunten zijn gebaseerd op de volgende 10 geboden van het 21e eeuwse leren:

  1. Neuwsgierigheid is de motor van alle leren en verbeeldingskracht is de brandstof van die motor
  2. Een Agile (wendbaar, lenig, flexibel) leergemeenschap gebaseerd op autonomie en verbeeldingskracht
  3. Leren 0.0 is datgene wat liefdevolle ouders met hun kinderen doen. Elk kind zijn eigen recept en dagelijks kijken of dat recept nog werkt
  4. Behandel elk kind ongelijk
  5. Leren is een autodidactische activiteit die in een sociale context plaatsvindt. Een groep leerlingen zien we als een schoolfamilie. Heterogeen qua leeftijd, cognitief niveau en sociale achtergrond. We praten niet meer over leerling maar over jongere
  6. Verwerp alle geïnstitutionaliseerde educatieve onzin. De wereld veroveren begint met een leven lang leren dat je gedisciplineerd, vastberaden en met lef zelf ter hand neemt
  7. Focus op kennis leidt tot demotivatie, focus op motivatie leidt tot kennis. In deze eeuw wordt het niet-weten en het niet-begrijpen belangrijker dan het weten en begrijpen.
  8. Autonoom leren is vrij, maar niet vrijblijvend. De lerende bepaalt het reisdoel, de mentor bepaalt de reis richting het reisdoel. De mentor stelt de recepten vast voor de jongere. De lerende is in the lead
  9. De ideale leeromgeving is een mix tussen de Efteling, Harvard University, een boeddhistisch klooster, een marktplaats en een kunstatelier. Inspiratiesessies, masterclasses, geen grenzen tussen thuis-op straat-leeromgeving en virtuele milieu. Eigen werkplek.
  10. Als kinderen elke dag lachend (fluitend) naar school gaan en elke dag lachend (fluitend) thuiskomen, hoef je je geen zorgen te maken over hun leren. We doen alleen nog maar wat goed is voor de ontwikkeling van kinderen/jongeren en wat goed is voor de aarde.


Inspirerende expeditie!
De eerste ontwerpen zijn inmiddels klaar en dan moet je denken aan units met 30 - 40 leerlingen met een teampje van leraren die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs in al zijn facetten. Een proces dat bruist van energie. We houden jullie graag op de hoogte van deze inspirerende expeditie!

 Nieuwsarchief