Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.
 

Aventurijn

Hatertseweg 400
6533 GV Nijmegen
Tel: 088 - 779 59 20

Mail: aventurijn@aloysiusstichting.nl