Kleine klas, vaste mentor

Jongeren leren in kleine groepen en hebben een eigen leerkracht/mentor én een ‘schaduw-mentor’. Zo is er altijd een aanspreekpunt paraat. De mentor geeft ook de theorievakken. Andere leerkrachten geven de praktijklessen. Met elkaar zorgen we voor een fijne sfeer met veel persoonlijke aandacht voor iedere leerling.

 

Vakken

Net als op een reguliere school voor voortgezet onderwijs volgen leerlingen de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij.

Alle leerlingen volgen verder de praktijkvakken Groen en Dier, Kunst en Cultuur, Lifeskills en Sport en Bewegen. Als keuzevakken bieden we aan: robotica, dierverzorging, sport (Professional Assistent), fietstechniek, lassen en schilderen.

 


Aventurijn

Hatertseweg 400
6533 GV Nijmegen
Tel: 088 - 779 59 20

Mail: aventurijn@aloysiusstichting.nl