Leestijd 2 - 3 min
Instroomunit biedt (dreigende) thuiszitters ontwikkelingskansen

Nieuw in het schoolgebouw van Aventurijn: de instroomunit die Aventurijn samen met collega-school Park Neerbosch inrichtte voor jongeren in de regio Nijmegen die thuiszitten, of die dreigen uit te vallen op hun school.

Afgelopen mei ging de instroomunit van start, voor leerlingen die op de wachtlijst stonden van het Flexcollege. Zij zaten thuis en kregen onderwijs op maat van leerkracht Charita van Park Neerbosch.

“Het ging om een paar leerlingen die niet meer geplaatst konden worden bij het Flexcollege”, vertelt Geert Niland, directeur van Park Neerbosch. “Omdat in ons schoolgebouw helemaal geen ruimte is en in het schoolgebouw van Aventurijn wél, is onze gezamenlijke instroomunit hier gestart. We verwachten komend schooljaar een toename van de aanmeldingen.”

Instroomunit: waarom?

De instroomunit is gestart om het groeiend aantal leerlingen van Park Neerbosch en Aventurijn op te vangen. Nu is de instroomunit er ook voor leerlingen die voorheen naar het Flexcollege gingen.

Het Flexcollege werd zo’n twintig jaar geleden opgericht, als zogenoemde tussenvoorziening van de gezamenlijke besturen van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen en omgeving.

Het Flexcollege is een Orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) en kent meerdere onderdelen: een diplomaroute, een rebound (een onderwijsplek voor leerlingen die tijdelijk niet in het regulier onderwijs naar school kunnen) en een huiskamerklas. De voorziening groeide in de loop der tijd uit tot een eigen ‘school’ van het samenwerkingsverband waar leerlingen jarenlang naartoe gingen met speciale ondersteuning. Dat gaat veranderen.

Eind schooljaar 2023-2024 stopt het Flexcollege. Er stromen geen nieuwe leerlingen meer in, de zittende leerlingen maken dit lopende schooljaar wel af. Het regulier en gespecialiseerd onderwijs gaan er samen voor zorgen dat ‘nieuwe’ leerlingen die in aanmerking zouden komen voor het Flexcollege zich op school kunnen blijven ontwikkelen. Die leerlingen die – zo mogelijk tijdelijk - het beste op hun plek zijn in het voortgezet speciaal onderwijs, komen nu naar de instroomunit aan de Hatertseweg in Nijmegen. Aventurijn en Park Neerbosch organiseren dit samen en bieden zowel praktisch als theoretisch onderwijs.

Meedraaien in unitonderwijs

Directeur Stephan Haukes van Aventurijn: “Bij ons werken leerlingen in units en hebben allemaal hun eigen coach. Naast verplichte vakken kunnen leerlingen zich opgeven voor cursussen, workshops, gastlessen en excursies. Ook zijn er ‘challenges’ waarbij leerlingen zichzelf uitdagen en al doende leren. Leerlingen die hun vmbo-t of havodiploma willen halen, gaan ook meedraaien in onze manier van werken, doel blijft wel om de leerlingen met uitstroomprofiel vmbo-theoretische leerweg of havo in te laten stromen bij Park Neerbosch.”

Een nieuwe teamleider begeleidt de instroomunit en draagt ook zorg voor de verbinding tussen de onderwijsteams van Aventurijn en Park Neerbosch. “Er komen meer diverse ondersteuningsvragen onze school in”, beaamt Stephan. “Daar bereiden we ons goed op voor door intensievere samenwerking met jeugdhulp in de school.” Om voor alle leerlingen in de regio die passende onderwijsplek te bieden en thuiszitten te voorkomen, zoeken het regulier en gespecialiseerd voortgezet onderwijs elkaar steeds meer op, met steun van het samenwerkingsverband.

“Samen kijken we wat nodig is: voor langere tijd op onze school, voor kortere tijd en dan naar regulier, of een mix van die twee”, schetst Geert. “Onze samenwerking is een mooie bodem voor vernieuwing.”

auteur Anne-Marie Veldkamp