Leestijd 2 - 3 min
Praten en het bos in met Helen en Coen
Samenwerking onderwijs en jeugdhulp
De coaches, vakleerkrachten en gedragswetenschappers (orthopedagogen) en andere teamleden van Aventurijn in Nijmegen halen elke dag alles uit de kast om hun leerlingen goed te begeleiden. Soms hebben de jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs méér nodig. Sinds dit schooljaar kunnen zij onder schooltijd op school binnenlopen voor hulp bij Helen en Coen, therapeuten van de Mutsaersstichting.

“Wij merken dat sommige leerlingen belemmerd worden in hun ontwikkeling door hun persoonlijke problemen”, vertelt directeur Stephan Haukes van Aventurijn. “Om de drempel om hulp te zoeken voor deze jongeren te verlagen, zijn wij heel blij dat we nu jeugdhulp in school hebben. We beginnen met één dag in de week, maar dit kunnen we zo nodig uitbouwen.”

De twee therapeuten van de Mutsaersstichting werken niet alleen met jongeren, maar delen hun expertise ook met de coaches en gedragswetenschappers van de school. “Zij verrijken het ondersteuningsteam”, vindt Stephan.

“De meerwaarde moet zijn dat zij snel kunnen handelen en makkelijk benaderbaar zijn voor leerlingen. Dat is winst als je bedenkt dat jongeren anders soms weken moeten wachten op jeugdzorg. Zo hopen we preventiever te kunnen werken.”

Aventurijn biedt unitonderwijs en organiseert dat flexibel. Daardoor is hulp onder schooltijd relatief makkelijk in te plannen voor een jongere. De school is bezig met een verbouwplan. “We willen ook graag ruimte maken voor werkplekken voor buurtcoaches en jongerenwerkers in Nijmegen met wie we ook samenwerken, net als met sociaal werkorganisatie Bindkracht10.”

“Toegankelijk en dichtbij”

Helen van Lent: “Ik ben orthopedagoog generalist en cognitief gedragstherapeut in opleiding. Ik behandel jongeren én hun ‘systeem’, door ook thuis te betrekken bij de behandeling.

Samen onderzoeken we wat er aan de hand is, hoe klachten zijn ontstaan en wat ervoor nodig is om weer tot groei te komen samen. Zo kunnen angsten, somberheid of gedragsproblemen afnemen en kunnen jongeren weer lekker in hun vel komen. Een combinatievan praten en ervaringsgerichte oefeningen die Coen aanbiedt, kan goed werken. Wat maar nodig is!

Ik vind het heel fijn dat we in Aventurijn kunnen werken, omdat we zo toegankelijk en dichtbij zijn voor leerlingen en ouders. Omdat er ook best wat leerlingen zijn die verder weg wonen en met de taxi naar school komen, is het natuurlijk fijn dat we jeugdhulp op school kunnen bieden.

“Lekker de natuur in”

Coen Drost: “Ik ben adventure therapeut. Dat betekent dat ik veel buiten bezig ben met een jongere, of een groepje jongeren. Lekker het bos in bijvoorbeeld! Bij de Mutsaersstichting kijken we naar het systeem waarin een jongere functioneert, dus we betrekken ouders er graag bij. Wat ik doe lijkt op psychomotorische therapie, dat vooral binnen plaatsvindt. Ik betrek juist de natuur erbij, doe oefeningen en laat een jongere vooral erváren. Door bijvoorbeeld een kampvuur te maken of in een boom te klimmen, werkt een jongere aan zelfvertrouwen of het herkennen van emoties.

In deze tijd waarin jongeren veel uren binnen doorbrengen achter een scherm, is actief bezig zijn in de frisse buitenlucht juist heel gezond en fijn. Door in de natuur contact te maken met een jongere, ontdek je vanuit het ‘doen’ wat er speelt en kun je in gesprek over wat een jongere ervaart.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel