Leestijd 4 - 5 min
Stage kan een mooie ontdekkingsreis zijn
Stagecoördinator Alexander Jacobs werkt nu zo’n tien jaar in het voortgezet speciaal onderwijs. Voor die tijd was hij onder meer vestigingsmanager van een uitzendbureau. Die ervaring in het bedrijfsleven komt goed van pas nu hij ‘makelt en schakelt’ met bedrijven en instellingen in de regio om leerlingen goed te matchen met een passende stage.

Toen hij een telefoontje kreeg van collega’s van Park Neerbosch of hij misschien een leuke stage wist voor hun leerling Teun, dacht Alexander meteen aan Uit Koken. “Eigenaar Frank Windt is cateraar en verzorgt ook kookworkshops. Hij helpt mensen die extra hulp kunnen gebruiken graag op weg naar een baan.”

Frank heette Teun van harte welkom. “Hij doet het prima. Ik heb hem al een bijbaan aangeboden”, vertelt hij. “In mijn bedrijf geef ik jongeren zoals Teun graag een kans. Sommige zijn hier voor dagbesteding, andere jongeren komen hier ontdekken of de horeca iets voor ze is of willen echt werkervaring opdoen.”

“Zo’n laagdrempelige stage kan helpend zijn”, weet Alexander. “Juist ook voor leerlingen die een meer theoretische opleiding volgen. Die hebben soms iets extra’s nodig voor hun sociale ontwikkeling en dat leer je goed op de werkvloer in contact met collega’s. Iedere leerling heeft een eigen ontdekkingsreis en die moeten we ze gunnen.”

Frank herkent dat. “Zien en ervaren dat je iets kunt, daar krijg je zelfvertrouwen van. Hier leren jongeren in een veilige, begrensde omgeving en we hebben veel geduld. Ik stuur eigenlijk nooit iemand weg.”

Teun gaat koken!

Teun begon na de basisschool op het gymnasium, maar liep daar vast. Ook op het vwo lukte het niet, omdat hij snel boos werd als hij stress had. Na hulp bij behandelcentrum Leo Kanner gaat het stukken beter, vertelt hij. Hij leerde er beter communiceren over wat hij denkt, vindt en voelt.

Met Teun zelf ging het prima, maar op het havo bij Park Neerbosch hij had het nog steeds niet naar zijn zin. “Ik kon het wel, maar ik had er helemaal geen zin in”, zegt hij eerlijk. “Als ik hier op stage aan het werk ben, dan voel ik dat het iets uitmaak wat ik doe. Dat gevoel had ik op school niet. Ik miste de uitdaging en wilde graag dóen.”

Mede door zijn stage bij Uit Koken weet Teun nu precies wat hij wil. Volgend schooljaar start hij met heel veel zin een BBL-koksopleiding in het mbo op niveau 3. Een baan heeft hij al gevonden. “Ter voorbereiding volg ik nu keukenassistentopleidingen op niveau 1 en 2.”

Teun is blij met zijn maatwerkroute. “Je moet volgens mij goed kijken wat bij je past en ook hoe je wilt leren.”

Frank, Teun en Alexander in de keuken van Uit Koken.
Speciaal (samen) sterk voor ontwikkelingskansen voor jongeren
Teun zijn verhaal is een prachtig voorbeeld van hoe hun scholen samen maatwerk kunnen bieden, vinden directeur Geert Niland van Park Neerbosch en Stephan Haukes van Aventurijn. Al hadden ze hem gegund dat hij zo mogelijk eerder op zijn ontdekkingstocht zijn weg naar praktijkgerichter onderwijs had gevonden. Dat is precies de reden waarom beide scholen jongeren helpen om te ontdekken wie zij zijn, wat ze weten, kunnen en willen. Om ze vervolgens zoveel mogelijk maatwerk te bieden.

Jongeren die voor hun ontwikkeling – al dan niet tijdelijk – zijn aangewezen op het voortgezet speciaal onderwijs, hebben bij Aloysius in Nijmegen veel keuze.
Bij Park Neerbosch kunnen zij vmbo-theoretische leerweg of havo doen. Bij Aventurijn is het onderwijs juist sterk praktijkgericht; de school biedt een arbeidsgerichte leerroute, vmbo basis-kader en Entree-onderwijs. Beide scholen bieden daarnaast maatwerktrajecten, op weg naar werk en/of certificaten of een diploma.

“We hebben op Park Neerbosch bijvoorbeeld maatwerkklassen waarin leerlingen ook deelcertificaten kunnen halen”, schetst Geert. “Als zij zich willen oriënteren op het mbo of op arbeid, dan bieden we ook stages aan zoals Teun heeft gedaan. Zij kunnen ook bij Aventurijn praktijk volgen.” De maatwerkklassen zijn er ook voor leerlingen die bijvoorbeeld niet voltijds naar school kunnen.

Het team van Park Neerbosch volgt de ontwikkeling van leerlingen via RadaR, waarmee de vorderingen van leerlingen op de gebieden ‘ik wil, ik kan, ik weet en ik ben’ visueel worden gemaakt. Dat helpt ze om hun eigen passende leerroute uit te stippelen en sociaal stevig de juiste vervolgstappen te zetten.

Zowel in de onderbouw als de bovenbouw wordt steeds meer in projecten gewerkt. “Elke periode wordt in de bovenbouw afgesloten met een 'speciale' week. Leerlingen laten dan zien wat ze de afgelopen weken hebben geleerd in samenwerking, onderzoek doen en presenteren. Dat doen ze naast toetsen ook in de vorm van presentaties, culturele projecten, gesprekken en excursies”, vertelt Geert.

Stephan (links) en Geert en hun team zoeken de samenwerking om jongeren in de regio Nijmegen optimale ontwikkelingskansen te bieden.

Onderwijsconcept Aventurijn in ontwikkeling

“Wij zijn als team op expeditie om ons onderwijs anders te organiseren”, vertelt Stephan. “We willen wereldgericht onderwijs bieden om leerlingen als persoon voor te bereiden op een duurzame toekomst. Focus op motivatie staat centraal: we willen dat leerlingen zín hebben om te leren. Een projectgroep werkt ons nieuwe onderwijsconcept nu verder uit.”

Aventurijn kan bij de onderwijsvernieuwing doorbouwen op de huidige mogelijkheden in de school. Die heeft uitdagende werkplaatsen en bedrijven in het gebouw. In een leerwerkwinkel volgen leerlingen vakoverstijgende modules zoals websites bouwen, programmeren en installeren of creatieve producten maken voor de winkel. Zijn leerlingen klaar voor een externe stage, dan kunnen zij via Top Tour allerlei branches ontdekken waarin ze aan het werk kunnen.

Alexander (zie het artikel over Teun) en zijn collega-stagecoördinator organiseren elk schooljaar workshops over beroepsoriëntatie, vrijetijdsbesteding, talentontwikkeling en ‘meedoen’ in de samenleving. Leerlingen uit allerlei fases en leerjaren doen hieraan mee en zij leren ook veel van elkaar.

Elkaar versterken

Aventurijn en Park Neerbosch zijn volop in ontwikkeling, bevestigen Geert en Stephan. “We hebben als Aloysiusscholen ons eigen aanbod en profiel, maar kijken ook samen en met onze netwerkpartners in de regio hoe we leerlingen in de regio maximale ontwikkelingskansen kunnen blijven bieden”, benadrukt Stephan. Geert: “Ons onderwijs is niet individueel één op éen, maar we willen jongeren wel zoveel mogelijk maatwerkroutes bieden.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel