Leestijd 3 - 4 min
Drie locaties Kristallis Nijmegen vanaf 1 augustus bij de Aloysius Stichting
“We zetten ons vanuit dezelfde waarden in voor betekenisvol onderwijs aan jongeren”
Elke dag een nieuwe kans bij Kristallis. Dit motto van de Nijmeegse school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso), past helemaal bij de visie en kernwaarden van waaruit de Aloysius Stichting werkt. Vanaf 1 augustus horen de drie locaties van Kristallis bij de Aloysius Stichting. Lid van de Raad van Bestuur van Pluryn Rolf de Folter, heeft er juist door die gedeelde “waardengedrevenheid” alle vertrouwen in dat de drie locaties van de school bij Aloysius een mooie toekomst tegemoet gaan. Voorzitter college van bestuur van Aloysius Johan van Triest ziet ook mooie samenwerkingskansen. “We kunnen elkaar echt versterken.”

Al is de zomervakantie net begonnen voor leerlingen en medewerkers, toch is er zeker bedrijvigheid bij Aventurijn, één van de drie locaties van Kristallis in Nijmegen.

Medewerkers van het cateringbedrijf zijn in de keuken aan de slag met heerlijk geurende gerechten. In het grafisch bedrijf gaan de orders door en naast de winkel met kapsalon is ook de computerzaak bemand.
“Geweldig toch?”, zegt Johan van Triest enthousiast, terwijl hij door de school loopt. “Hier vind je bedrijven ín de school waar leerlingen praktijkervaring opdoen. Heel inspirerend.”

Rolf de Folter (links) en Johan van Triest in het grafisch bedrijf in de Aventurijn.

Leren van elkaar

Zo zijn er meer mooie voorbeelden uit de onderwijspraktijk van de Kristallis-locaties waarvan Aloysius kan leren, benadrukt Van Triest.
Denk aan de ervaring die locatie Park Neerbosch bijvoorbeeld heeft met havo-diplomering, of de specifieke, individuele opleidingstrajecten die het Hunnerbergcollege biedt.
Het zijn thema’s die ook hoog op de vso-agenda staan van Aloysius, om jongeren goed voor te bereiden op een duurzame plek op de arbeidsmarkt via passende onderwijsroutes en met de certificaten en diploma’s die daarbij helpen.

Omgekeerd hoopt De Folter dat de locaties van Kristallis verder kunnen opbloeien in een stabiele onderwijsorganisatie met veel meer vso-scholen. “Zeker voor het Hunnerbergcollege is het fijn om te kunnen afstemmen met andere Aloysiusscholen die ook onderwijs bieden in justitiële jeugdinrichtingen.”

Daarnaast kunnen de teams gebruikmaken van de knowhow die Aloysius op verschillende beleidsterreinen in huis heeft, denkt de bestuurder.
“Onze locaties hebben de afgelopen jaren keihard gewerkt om hun onderwijskwaliteit te verbeteren. Dat is gelukt, Kristallis scoort voldoende bij de onderwijsinspectie. Maar als je het mij vraagt, verdienen juist onze leerlingen béter dan voldoende. Met een grote, stabiele organisatie als Aloysius kunnen de drie locaties van Kristallis zich verder blijven verbeteren.”

Overdrachtsonderzoek: zorgvuldig en snel

De Folter en Van Triest kijken terug op een mooi kennismakingsproces. Na ondertekening van een intentieverklaring door Pluryn en Aloysius eind 2020, startte een onderzoek op de beleidsterreinen onderwijskwaliteit, personeel, financiën, ICT en communicatie, leerlingen en ouders. “Zo leerden medewerkers van beide organisaties elkaar al kennen”, vertelt Van Triest.

De medezeggenschapsraad werd uiteraard betrokken, de vakbonden dachten constructief mee en er kwam een fusie-effectrapportage. Medewerkers kregen volop gelegenheid om hun vragen te stellen tijdens een informatiebijeenkomst en namen ook een kijkje bij De Korenaar Stevensbeek. Zo konden zij sfeer proeven bij de andere Aloysiusschool in hun regio.

“Ons doel was om de drie locaties per 1 augustus 2021 over te dragen”, vertelt De Folter, “omdat we medewerkers van Kristallis snel zekerheid wilden geven. Dankzij de enorme inzet van alle betrokken medewerkers van beide organisaties is dat gelukt en hebben we alle voorbereidingen zorgvuldig doorlopen.”

Krachtig vso in de regio

De overdracht kan rekenen op steun van de gemeente en Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen en omgeving. In de regio zijn er zeker thema’s waarbij een krachtig vso kan helpen om de kansengelijkheid van jongeren verder te versterken. Denk aan de eerdergenoemde arbeidstoeleiding, of aan de aanpak van schooluitval om thuiszitten te voorkomen.

“Wij zijn er voor alle jongeren die tijdelijk, of langer zijn aangewezen op onze expertise”, benadrukt Van Triest. “Mooi dat zij in de regio Nijmegen veel te kiezen hebben en houden: een meer theoretisch of juist een praktijkgericht aanbod.”

Bestuurders De Folter en Van Triest kijken terug op een mooi overdrachtproces.

Zorgvuldig integreren

Na een positief advies van de medezeggenschap volgde recent een positief besluit over overdracht per 1 augustus van de besturen en raden van toezicht van beide organisaties. “We nemen daarna twee jaar de tijd voor de verdere integratie”, onderstreept Van Triest. “Dat gaan we nadrukkelijk sámen met de medewerkers van de drie locaties van Kristallis doen.”

De Folter hoopt uiteraard dat leerlingen, ouders en medewerkers zich bij Aloysius op hun plek gaan voelen. “Die handschoen pakken wij vol zelfvertrouwen op”, reageert Van Triest. “Als ik zie hoe medewerkers van Kristallis en Aloysius zich allemaal inzetten voor betekenisvol onderwijs, dan passen we goed bij elkaar.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel, Maartje van Berkel